Otevírám Vám nové profesní obzory

Personální agentura se zkušenostmi od roku 2005

Hledáme cestu

Vašim profesním životem

Kontrola práce neschopných

Proč kontrolovat práce neschopné zaměstnance?

V období prvních 14 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti, má zaměstnavatel zákonnou povinnost vyplácet náhradu mzdy za tyto dny. Vzhledem k tomu, že až 40% práce neschopných jsou zaměstnanci, kteří neschopnost pouze zneužívají, má zaměstnavatel značné neoprávněné náklady na tyto zaměstnance a další náklady na zajištění chodu výroby za tyto zaměstnance.

Cíle této služby

 • snížení procenta podvodné nemocnosti
 • úspora v personální oblasti
 • snížení nákladů zaměstnavatele na neoprávněnou nemocenskou
 • psychologický dopad na zaměstnance
 • snížení nákladů na přesčasovou práci náhradních pracovníků

JAK VE FIRMĚ SNÍŽIT VYSOKOU „NEMOCNOST“?

Cesta ke snížení nemocnosti se jmenuje STÁLÁ KONTROLA. Podle současné zákonné úpravy je zaměstnavatel oprávněn své zaměstnance kontrolovat, zda dodržují léčebný režim. Kontroly může provádět svépomocí, pomocí OSSZ nebo k tomu využít třetí osoby např. externí společnost. Kontrola práce neschopných může být vykonávána podle návrhu v týdnu i o víkendech a svátcích.

Jak to funguje?

 • pracovník provádějící kontrolu (dále jen kontrolor) provede návštěvu zaměstnance v pracovní neschopnosti na adrese, která je nahlášena jako místo léčebného pobytu
 • pokud zaměstnanec na této adrese není přítomen a přitom by tam dle léčebného režimu být měl, je tato skutečnost nahlášena zaměstnavateli provedením zápisu, který je doplněn fotodokumentací (prokazující, že se kontrolor v danou dobu skutečně nacházel na dané adrese, tzn. fotografií bydliště, zvonku, atd.) se zaznamenaným časem a datem návštěvy
 • v případě, že zaměstnanec přítomen je, je proveden zápis, který je spolu s dalšími předán zaměstnavateli.

Četnost kontrol závisí na požadavku objednavatele, doporučujeme minimálně 2 – 3 kontroly během 14 dní. Pokud dojde ke zjištění, že došlo k porušení léčebného režimu, je vhodné provést kontrol více.

Cena služby KONTROLA PRÁCE NESCHOPNÝCH.

 • Plánovaná kontrola do 48 hodin                                                                                         450,- Kč
 • Okamžitá kontrola do 12 hodin od nahlášení                                                                650,- Kč
 • Kontrola víkendová a ve státní svátek                                                                              750,- Kč
 • Plánovaná kontrola plus ( kontrola do 48hodin ve Vámi zvolený čas)               550,- Kč

Při kontrole s výjezdem do 10km neúčtujeme poplatek za ujeté kilometry, za každý další ujetý kilometr 7,- Kč.

Všechny uvedené ceny jsou bez DPH

Kontakty

Adresa:
Anyx s.r.o.
Ringhofferova 115/1
155 21 Praha 5 – Třebonice

Spojení:
                                                                                                                                                                                                                                                        +420 732 423 158                                                                                                                                                                                                                                         +420 737 593 207

     ucetni@anyx.cz                                                                                                                                                                                                                                              prace@anyx.cz

michalec@anyx.cz
michalcova@anyx.cz

Fakturační údaje:
Anyx s.r.o.
Ringhofferova 115/1
155 21 Praha 5 – Třebonice
IČO: 28788885
DIČ: CZ28788885

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci a analýze návštěvnosti soubory cookie. Dalším používáním tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich zpracováním, používáním a uchování. Více informací naleznete zde.